Ензим за червени вина Zymorouge Arabanase

Ензим за червени вина
Ензим за червени вина Zymorouge ArabanaseЕнзим за червени вина Zymorouge Arabanase
Продажна цена 1,50 лв
Отстъпка
Опаковка
Описание

Zymorouge Arabanase е пектолитичен ензимен препарат, богат на арабаназна активност, препоръчителна за винификация на червено вино. Продуктът е създаден, за да засили контакта на твърдата фаза (ципи и твърда месеста част) и течната фаза (мъст) по време на студената предферментационна мацерация, за да засили плодовитостта и подобри екстракцията на ароматични съставки и багрилна материя по време на етапа мацерация-ферментация.
Ензимния препарат Zymorouge Arabanase позволява пълното разграждане на пектиновите вещества, осигурявайки на виното стабилност на цвета.
Zymorouge Arabanase е способен да разгради разклонените пектинови вериги, които обграждат танините и антоцианите на ципите и пулпата на гроздовите зърна при червените сортове.

Състав

Продуктът Zymorouge Arabanase притежава основните ензимни активности (Пектин-лиаза, Полигалактуроназа и Пектин-естераза), свързани с вторичните активности - хемицелулазна и по-конкретно арабаназна. Тези ензими са изолирани от селекционирани щамове Aspergillus niger. Всички ензими, участващи във формулата на препарата, са силно пречистени и концентрирани. Продуктът съдържа много слаба цинамил-естеразна активност. Не притежава антоцианаза (ензимът антоцианаза освобождава антоцианите от макромолекулните съединения, към които са свързани, което води до значителна загуба на багрилна материя).

Ензимна активност

Zymorouge Arabanase е микрогранулиран, стандартизиран продукт с обща ензимна активност минимум 440 PLU/g.

Начин на употреба

Zymorouge Arabanase е лесен за употреба. Разтваря се в чиста вода - 5% р-р. Получената ензимна суспензия се влага по време на ронкането и смачкването на гроздето или непосредствено след това.

Препоръчителни дози

Препоръчителните дози зависят от температурата и продължителността на контакт:

  • При ферментация: 1 -  2 гр./100 литра гроздова каша и продължителност 5-6 дни при 28 - 30°C
  • При студена предферментативна мацерация: 2 - 3 гр./100 литра гроздова каша и продължителност 2 - 3 дни при 10 - 15°C

Съхранение

Да се съхранява в хладилник (4 - 6°C) за запазване на ензимната активност за максимум 18 месеца.

Предлагани опаковки

Опаковка с 2 гр. от продукта – 1,50 лв.
Опаковка с 5 гр. от продукта – 3,60 лв.
Опаковка с 10 гр. от продукта – 6,00 лв.
Опаковка с 20 гр. от продукта – 11,10 лв.