Tettnanger - ароматичен

Ароматичен хмелов гранулат 100 и 200 гр.
Tettnanger TettnangTettnanger Tettnang
Продажна цена 8,40 лв
Отстъпка
Опаковка
Описание

Хмелов гранулат тип 90 от типичния немски ароматичен сорт Tettnanger. Гранулатът на Tettnanger е във вакуумирана опаковка, осигуряваща максимално запазване на качествата на хмела.

При необходимост може да използвате и Таблица на заместване и заменяемост на пивоварен хмел

Насоки за приложение

  • За охмеляване на пивна мъст при варене на пиво

Технологични характеристики

  1. Съдържание на α-горчиви киселини – 2,6%
    Може да варира според отделните партиди.

Начин на употреба

По правило, ароматичният хмел се внася в пивната мъст около 10 – 15 минути преди края на варенето.

Съхранение

Да се съхраняват в хладилник с цел минимални загуби на α-горчиви киселини.

Предлагани опаковки

Опаковка 100 гр. от продукта – 8,40 лв.
Опаковка 200 гр. от продукта – 15,90 лв.

Производител - Германия