Citra - ароматичен

Ароматичен хмелов гранулат 100 и 200 гр.
CitraCitra
Продажна цена 13,50 лв
Отстъпка
Опаковка
Описание

Хмелов гранулат тип 90 от ароматичния американски сорт Citra. Хмелът се отличва и с високо съдържание на α-горчиви киселини, което го прави подходящ и за двойна употреба  - и като горчив и като ароматичен. Гранулатът на Цитра е във вакуумирана опаковка, осигуряваща максимално запазване на качествата на хмела.

При необходимост може да използвате и Таблица на заместване и заменяемост на пивоварен хмел

Насоки за приложение

  • За охмеляване на пивна мъст при варене на пиво

Технологични характеристики

  1. Съдържание на α-горчиви киселини – 16,1%
    Може да варира според отделните партиди.

Начин на употреба

По правило, ароматичният хмел се внася в пивната мъст около 10 – 15 минути преди края на варенето. При използването му като горчив, внасянето на хмела се извършва около 10 – 15 минути след началото на варене.

Съхранение

Да се съхраняват в хладилник с цел минимални загуби на α-горчиви киселини.

Предлагани опаковки

Опаковка 100 гр. от продукта – 13,50 лв.
Опаковка 200 гр. от продукта – 26,10 лв.

Производител - САЩ