Nelson Sauvin - ароматичен

Ароматичен хмелов гранулат 100 и 200 гр.
Nelson SauvinNelson Sauvin
Продажна цена 14,70 лв
Отстъпка
Опаковка
Описание

Nelson Sauvin е отличен новозеландски хмел с двойно предназначение. Като универсален хмел, той е широко приложим както при пикантни ейлове, както и при фини, но и горчиви лагери. Носи интересните нотки на бялото грозде от Совиньон блан.

Характеристики: Бяло грозде, Цариградско грозде, Цитруси

При Nelson Sauvin, стойностите на алфа-горчивите киселини са приблизително в средния диапазон от последните няколко години. Естествено, този показател може да варира в широки граници в зависимост от региона и реколтата.

При необходимост може да използвате и Таблица на заместване и заменяемост на пивоварен хмел

Насоки за приложение

  • За охмеляване на пивна мъст при варене на пиво

Технологични характеристики

  1. Съдържание на α-горчиви киселини – 11,7%
    Може да варира според отделните партиди.

Начин на употреба

По правило, ароматичният хмел се внася в пивната мъст около 10 – 15 минути преди края на варенето. При използването му като горчив, внасянето на хмела се извършва около 10 – 15 минути след началото на варене.

Съхранение

Да се съхраняват в хладилник с цел минимални загуби на α-горчиви киселини.

Предлагани опаковки

Опаковка 100 гр. от продукта – 15,00 лв.
Опаковка 200 гр. от продукта – 28,80 лв.

Производител - Нова Зеландия