slide-1.jpg
slide-1.jpg
slide-2.jpg
slide-2.jpg
slide-3.jpg
slide-3.jpg
slide-4.jpg
slide-4.jpg
slide-5.jpg
slide-5.jpg
slide-6.jpg
slide-6.jpg
slide-7.jpg
slide-7.jpg
slide-8.jpg
slide-8.jpg
slide-9.jpg
slide-9.jpg


Резервен електрод за кондуктометър AD31

Резервен електрод за кондуктометър AD31
Резервен електрод за кондуктометър AD31
Продажна цена 39,00 лв
Отстъпка
Описание

Резервен електрод за джобен кондуктометър AD31.

Производител – Унгария - Румъния

Цена – 39,00 лв.