slide-1.jpg
slide-1.jpg
slide-2.jpg
slide-2.jpg
slide-3.jpg
slide-3.jpg
slide-4.jpg
slide-4.jpg
slide-5.jpg
slide-5.jpg
slide-6.jpg
slide-6.jpg
slide-7.jpg
slide-7.jpg
slide-8.jpg
slide-8.jpg
slide-9.jpg
slide-9.jpg


Резервни шихти Rover 8 за Colombo

За фина филтрация на червено вино
Резервни шихти Rover 8 за Colombo
Продажна цена 30,00 лв
Отстъпка
Описание

Пакет от 25 броя оригинални резервни шихти Rover 8 предназначени за шихтови филтри Colombo.

Технически параметри

  • Размери – 20 х 20 см
  • Приблизителен размер на порите – 3 µм
  • Приблизителен дебит – 260 л/м2
  • Технологично предназначение – за фина филтрация на червени вина

Производител – Италия