Ензим за избистряне на мъст Lafazym CL

Пектолитичен ензим за мъст от бяло грозде
Ензим за избистряне на мъст Lafazym CLЕнзим за избистряне на мъст Lafazym CL
Продажна цена 1,80 лв
Отстъпка
Опаковка
Описание

Lafazym CL е пречистен пектолитичен ензим с висока концентрация. Той е предназначен за бързо избистряне на гроздова мъст за бяло вино или розе. Може да се използва и при пресова мъст от червено грозде.

Предназначение и енологични особености

  • Lafazym CL представлява ензимен препарат, пречистен от цинамил естеразна активност. Това ограничава образуването на винилфеноли (асоциирани с лекарствени и карамфилни нотки) от свободните фенолни киселини на бялото грозде.
  • Ензимът напълно хидролизира гроздовите пектини в мъстта.
  • Способен е да действа и при екстремни условия – ниско pH, високо съдържание на пектин, ниски температури и други.
  • Подобрява избистрянето, намалява обема на утайките, подобрява утаяването и уплътняването им.

Начин на употреба

Lafazym CL трябва да бъде прибавен към гроздовата мъст в резервоара за утаяване колкото може по-рано.

  • Бентонит – ензимът е силно чувствителен към бентонит и се инактивира от него. Евентуална обработка с бентонит трябва да се прави след прилагане на ензима или ензимът да се влага след пълното отстраняване на бентонита.
  • Серен диоксид SO2 – ензимът не е чувствителен към нормално използваните дози, но все пак избягвайте пряк конкатк между ензима и сулфитиращия разтвор. Хомогенизирайте добре след сулфитиране.

Препоръчителни дози

От 0,5 до 2 гр./100 литра гроздова мъст.

Съхранение

Да се съхранява в хладилник (4 - 6°C) за запазване на ензимната активност.

Предлагани опаковки

Опаковка с 2 гр. от продукта – 1,80 лв.
Опаковка с 5 гр. от продукта – 3,60 лв.
Опаковка с 10 гр. от продукта – 6,60 лв.
Опаковка с 20 гр. от продукта – 12,30 лв.