Направи запитване

Пластинчат топлообменник с 36 пластини

Охладител за около 60 литра гореща пивна мъст
Пластинчат топлообменник с 36 пластини