Направи запитване

Пластинчат топлообменник с 24 пластини

Охладител за около 40 литра гореща пивна мъст
Пластинчат топлообменен апарат с 24 пластини