Направи запитване

Рефрактометър за пивна мъст и грозде

За захарност и екстракт при гроздова и пивна мъст
Ръчен рефрактометър за пивна мъст и грозде